Firma: AD Educa a.s.,

CJ: MSMT-1845/12-24/41

Od: 22.5.2012

Do: 22.5.2015

1. Projektový manažer

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: 345

Praktický: neuveden

Teoretický: 156 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden

2. Personalista/personalistka

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 62-007-N

Klasifikace: 347

Kvali. úroveň: 5

Praktický: neuveden

Teoretický: 120 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden