Akreditace MSMT-33798/2020-2/342


Firma: ACZ, spol. s.r.o.

CJ: MSMT-33798/2020-2/342

Od: 06. listopadu 2020

Do: 06. listopadu 2023

1. Personalista/personalistka

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 62-007-N

Klasifikace: 347

Kvali. úroveň: 5

Rozsah praxe: neuveden

Rozsah teorie: 120 hodin