Firma: ACZ,spol. s r.o.

CJ: MSMT-33798/2020-2/342

Od: 6. listopadu 2020

Do: 6. listopadu 2023

1. Personalista/personalistka

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 62-007-N

Klasifikace: 347

Kvali. úroveň: 5

Praktický: neuveden

Teoretický: 120 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden