Firma: ACTIVCONZULT, s.r.o.

CJ: 12381/10-24/377

Od: 2.6.2010

Do: 2.6.2013

1. Personální manažer

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: 347

Praktický: neuveden

Teoretický: 160 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden

2. Personalista/personalistka

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 62-007-N

Klasifikace: 347

Kvali. úroveň: 5

Praktický: neuveden

Teoretický: 128 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden