Firma: ACCON human resources management, s.r.o.

CJ: MSMT-8925/2018-1/162

Od: 16.7.2018

Do: 16.7.2021

1. Manažer projektu

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 63-007-R

Klasifikace: 345

Kvali. úroveň: 6

Rozsah praxe: neuveden

Rozsah teorie: 247 hodin