Firma: ACCON human resources management, s.r.o.

CJ: MSMT-28838/2015-1/613

Od: 27. listopadu 2015

Do: 27. listopadu 2018

1. Specialista marketingu

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 66-021-N

Klasifikace: 342

Kvali. úroveň: 5

Praktický: neuveden

Teoretický: 125 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden