Firma: ACCON human resources management, s.r.o.

CJ: MSMT-17520/2015-1/460

Od: 14. října 2015

Do: 14. října 2018

1. Manažer projektu

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 63-007-R

Klasifikace: 345

Kvali. úroveň: 6

Praktický: neuveden

Teoretický: 231 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden