Firma: ACCON human resources management, s.r.o.

CJ: MSMT-1582/2015-1/16

Od: 19.3.2015

Do: 19.3.2018

1. Manažer projektu

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 63-007-R

Klasifikace: 345

Kvali. úroveň: 6

Praktický: neuveden

Teoretický: 247 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden