Akreditace MSMT-13209/2014-1/387


Firma: ABS WYDA, s.r.o.

CJ: MSMT-13209/2014-1/387

Od: 21. května 2014

Do: 21. května 2017

1. Personalista

Typ kvalifikace: profesní

Klasifikace: 347

Rozsah praxe: neuveden

Rozsah teorie: 183 hodin