Firma: ABS WYDA, s.r.o.

CJ: MSMT-1173/2022-2

Od: 31.3.2022

Do: 31.3.2025

1. Asistent/asistentka

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 62-008-M

Kvali. úroveň: 4

Praktický: 70 hodin

Teoretický: 100 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden