Firma: ABS WYDA, s.r.o.

CJ: MSMT-28201/2021-4

Od: 31. prosince 2021

Do: 31. prosince 2024

1. Personalista/personalistka

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 62-007-N

Klasifikace: 347

Kvali. úroveň: 5

Praktický: neuveden

Teoretický: 180 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden