Firma: ABS WYDA, s.r.o.

CJ: MSMT-36962/2020-2/422

Od: 10. prosince 2020

Do: 10. prosince 2023

1. Asistent/asistentka

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 62-008-M

Kvali. úroveň: 4

Praktický: 100 hodin

Teoretický: 130 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden