Firma: ABS WYDA, s.r.o.

CJ: MSMT-11556/2019-1/153

Od: 17.7.2019

Do: 17.7.2022

1. Manažer projektu

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 63-007-R

Klasifikace: 345

Kvali. úroveň: 6

Praktický: neuveden

Teoretický: 150 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden