Akreditace MSMT-6213/2019-1/89


Firma: ABS WYDA, s.r.o.

CJ: MSMT-6213/2019-1/89

Od: 28. června 2019

Do: 12. června 2022

1. Lektor dalšího vzděl...

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 75-001-T

Klasifikace: 141

Kvali. úroveň: 7

Rozsah praxe: neuveden

Rozsah teorie: 100 hodin