Firma: ABS WYDA, s.r.o.

CJ: MSMT-35853/2018-1/458

Od: 14.2.2019

Do: 14.2.2022

1. Personalista

Typ kvalifikace: profesní

Klasifikace: 347

Praktický: neuveden

Teoretický: 180 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden