Akreditace MSMT-16269/2016-1/443


Firma: ABS WYDA, s.r.o.

CJ: MSMT-16269/2016-1/443

Od: 15.8.2016

Do: 15.8.2019

1. Manažer projektu

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 63-007-R

Klasifikace: 345

Kvali. úroveň: 6

Rozsah praxe: neuveden

Rozsah teorie: 150 hodin