Akreditace MSMT-6582/2016-1/179


Firma: ABS WYDA, s.r.o.

CJ: MSMT-6582/2016-1/179

Od: 26.4.2016

Do: 26.4.2019

1. Personalista

Typ kvalifikace: profesní

Klasifikace: 347

Rozsah praxe: neuveden

Rozsah teorie: 180 hodin