Firma: ABB EISEN spol.s r.o.

CJ: 22 010/95-34/245

Od: 11.9.1995

Do: 11.9.1998

1. provozní ekonom se s...

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: neuvedena

Praktický: neuveden

Teoretický: neuveden

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden

2. pracovník reklamy

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: neuvedena

Praktický: neuveden

Teoretický: neuveden

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden

3. Pracovník cestovního ruchu

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: 812

Praktický: neuveden

Teoretický: neuveden

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden

4. řízení malých a stře...

Typ kvalifikace: čistá

Klasifikace: neuvedena

Praktický: neuveden

Teoretický: neuveden

Prezenční: neuveden

Distanční: neuveden