Firma: 3D Fitness Acadeny s.r.o.

CJ: MSMT-34307/2022-2

Od: 18.2.2023

Do: 18.2.2026

1. Osobní trenér/trenér...

Typ kvalifikace: profesní

Kód ob. vzd.: 74-035-M

Kvali. úroveň: 4

Praktický: 70 hodin

Teoretický: 80 hodin

Prezenční: neuveden

Distanční: 70 hodin